Marcus 4

1 - 20

Gelijkenis van de zaaier

Home

________________________________________________

De vrede van God

Laatste Avondmaal, Aanbidding
"Jezus zei verder: "Luister heel goed 
naar mijn woorden: Wie in Mij gelooft, krijgt het eeuwig leven. Ik ben het Brood dat eeuwig leven geeft. In Oud Testament aten Joden in de woestijn manna, brood dat uit hemel kwam. Toch zijn ze allemaal gestorven. Maar het ware hemelse Brood (Jezus zelf) is anders: wie Daarvan eet, zal niet sterven. Jezus zelf is het hemelse Brood dat leven geeft. Iedereen die van het Brood eet, zal eeuwig leven! "Het brood dat Ik zal uitdelen, is Mijn eigen lichaam. Ik zal sterven voor de mensen,
om hun het leven te geven.”
 (Johannes 6: 47 - 52)

Over een paar weken is het Goede Vrijdag en het Pasen. 

"Tijdens het eten nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood ins stukken en deelde uit. Hij zei; ”Kijk, dit is Mijn lichaam.” Daarna nam Hij een beker wijn. Hij dankte God, liet de beker rondgaan. Iedereen dronk eruit. En Jezus zei: “Dit is Mijn bloed, als Ik gedood word, zal Mijn bloed vloeien. Daardoor zullen veel mensen gered worden. Dat heeft God beloofd.” (Markus 14 : 22 - 24)

Daar mogen we er aan herinneren in de komende weken.
Het is feest want God beloofd ons dat er door geloof in Jezus ons leven gegeven wordt.

________________________________________________

Het paasverhaal op een bijzonder creatieve manier verteld door Arno Roeleveld

________________________________________________

DCF NL

Welkom op de website van DCF NL.  

DCF Nederland staat voor Deaf Christian Fellowship Nederland. DCF Nederland is na de Internationale Conferentie voor Dove Christenen in Nederland van 1992 vanaf 23 december 1992 opgericht, later op 18 september 2000 via de notaris gepasseerd. DCF zet zich in voor dove christenen in en buiten Nederland, organiseert zo nu en dan de ontmoetingsdag, gebedsdag, themadag, mannendag, vrouwendag, weekends, etc. Ook geeft DCF het DCF-blad uit, waarin allerlei informatie's en nieuws staan.

DCF Youth is voor de jongeren. Het heeft een eigen website: www.dcfyouth.nl

DCF Nederland is aangesloten bij EDCA. (European Deaf Christian Alliance) zie ook website: www.deaf-edca.com.

Natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom bij de één van de activiteiten, die hier vermeld staan.

Visie van Stichting Deaf Christian Fellowship Nederland
DCF NL is een bovenkerkelijke organisatie voor charismatische/ evangelische christenen
(gelovig in Woord en Geest), die doof of slechthorend zijn. In dit beleidsplan worden met name
doven genoemd, maar daarmee bedoelen we ook slechthorenden en horenden, die
Gebarentaal gebruiken.

Dove christenen in Nederland zijn aangesloten bij een gemeente of worden gestimuleerd zich
bij een gemeente aan te sluiten. Ze hebben een opbouwend gemeenteleven en groeien in
geloof door het onderwijs daar gegeven.

Een gemeente moet bewust gemaakt worden van de aanwezige doven en slechthorenden en
wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Daarnaast hebben dove christenen in alle leeftijden behoefte aan ontmoeting met elkaar om
elkaar op te bouwen en te bemoedigen in geloof.
Er is een verlangen om dove niet-christenen te bereiken met het evangelie. Dit geldt ook voor
doven in het buitenland. DCF wil projecten in binnen- en buitenland met dit doel financieel
ondersteunen.


________________________________________________DCF op Facebook

DCF op Facebook