Marcus 4

1 - 20

Gelijkenis van de zaaier

Home

GIF                             

________________________________________________

________________________________________________

Kerstfeest: De geboorte van Christus

"De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden."

(Mattheus 1: 18 - 21, HSV)

________________________________________________

DCF NL

Welkom op de website van DCF NL.  

DCF Nederland staat voor Deaf Christian Fellowship Nederland. DCF Nederland is na de Internationale Conferentie voor Dove Christenen in Nederland van 1992 vanaf 23 december 1992 opgericht, later op 18 september 2000 via de notaris gepasseerd. DCF zet zich in voor dove christenen in en buiten Nederland, organiseert zo nu en dan de ontmoetingsdag, gebedsdag, themadag, mannendag, vrouwendag, weekends, etc. Ook geeft DCF het DCF-blad uit, waarin allerlei informatie's en nieuws staan.

DCF Youth is voor de jongeren. Het heeft een eigen website: www.dcfyouth.nl

DCF Nederland is aangesloten bij EDCA. (European Deaf Christian Alliance) zie ook website: www.deaf-edca.com.

Natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom bij de één van de activiteiten, die hier vermeld staan.

Visie van Stichting Deaf Christian Fellowship Nederland
DCF NL is een bovenkerkelijke organisatie voor charismatische/ evangelische christenen
(gelovig in Woord en Geest), die doof of slechthorend zijn. In dit beleidsplan worden met name
doven genoemd, maar daarmee bedoelen we ook slechthorenden en horenden, die
Gebarentaal gebruiken.

Dove christenen in Nederland zijn aangesloten bij een gemeente of worden gestimuleerd zich
bij een gemeente aan te sluiten. Ze hebben een opbouwend gemeenteleven en groeien in
geloof door het onderwijs daar gegeven.

Een gemeente moet bewust gemaakt worden van de aanwezige doven en slechthorenden en
wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Daarnaast hebben dove christenen in alle leeftijden behoefte aan ontmoeting met elkaar om
elkaar op te bouwen en te bemoedigen in geloof.
Er is een verlangen om dove niet-christenen te bereiken met het evangelie. Dit geldt ook voor
doven in het buitenland. DCF wil projecten in binnen- en buitenland met dit doel financieel
ondersteunen.


DCF op Facebook

DCF op Facebook

<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/LaWtVJe4z04" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl